Mitä ottaa huomioon leasingsopimuksia vertailtaessa?

Erilaisten leasingratkaisujen tarjonta on kasvanut viime vuosina huimasti. Autoa etsivällä on yhä enemmän vaihtoehtoja, mutta samalla useilla eri termeillä kulkevat palvelut sekä niiden vertailu keskenään voi tuottaa harmaita hiuksia.

NF Fleetin tarjoama Autoleasing-palvelu on täyden palvelun yksityisleasing. ”Vakiintunutta määritelmää yksityisleasingille ei kuitenkaan valitettavasti ole, ja eri palveluntuottajien variaatiot yksityisleasingista ovatkin varsin erilaisia,” kertoo NF Fleetin toimitusjohtaja Nina Reinilehto. ”Eri tarjoajien palveluiden sisältö vaihtelee paljon muun muassa riskien sekä sopimukseen sisältyvien huoltojen, korjausten ja renkaiden osalta,” Reinilehto jatkaa.

Autoleasingin tarjoamassa leasingratkaisussa NF Fleet leasingyhtiönä kantaa asiakkaan puolesta riskin auton jälleenmyyntiarvosta, huolloista ja korjauksista sopimusajan ja -kilometrien mukaisesti. Autoleasing-palveluun sisältyvät myös renkaat sekä niiden uusinnat ja kausivaihdot, ja halutessaan asiakas voi sisällyttää sopimukseensa myös NF Fleetin täysvakuutuksen kiinteään kuukausihintaan. ”Autoleasing-palvelussa asiakas maksaa ainoastaan auton käytöstä, eli leasingvuokrasta, polttoaineesta tai latauksesta, vakuutuksesta sekä vuotuisesta ajoneuvoverosta,” Reinilehto selventää.

Mitä eroa leasingeilla on?

Usein termeinä sekaisin menevät esimerkiksi leasing, kuukausimaksullinen autorahoitus leasing ja huoltoleasing. Leasing yksinään tarkoittaa määräaikaista vuokrasopimusta, jolla asiakas sitoutuu ajoneuvoon ennalta sovituksi ajaksi, tavallisesti 24–48 kuukaudeksi.

Reinilehto avaa erilaisten leasingtermien merkityksiä: ” Kuukausimaksullinen autorahoitus on tyypillisesti osamaksupohjainen rahoitus, johon on lisätty esimerkiksi auton huoltopaketti. Sopimus voi sisältää myös auton takaisinostositoumuksen. Huoltoleasing puolestaan sisältää tyypillisesti rahoitettavan auton palveluineen ja jälleenmyyntiriskeineen.” Autoleasing on siis huoltoleasing, joka on tarkoitettu yksityisille henkilöille.

”Tämän lisäksi markkinoilla on myös osamaksuun pohjautuvia palveluita, joihin on usein liitetty esimerkiksi huoltopaketti tai ajoneuvon takaisinostositoumus,” Reinilehto kertoo. ”Näitä palveluita markkinoidaan usein virheellisesti termin yksityisleasing alla, vaikka ne eivät sitä todellisuudessa ole,” hän jatkaa.

Mitä ottaa huomioon vertailuissa?

Vertaillessasi erilaisia leasing-palveluja ja -sopimuksia kannattaa huomiota kiinnittää ainakin seuraaviin kohtiin:

  • Mitä palvelu sisältää? (Riskit, huollot, korjaukset, renkaat, mahdolliset lisäpalvelut jne.)
  • Sopimuksen kesto, joustavuus ja purkumahdollisuus kesken sopimuskauden
  • Onko leasingissa ensierää? Autoleasing-palvelussa ensierää ei ole, vaan sopimus tehdään yleensä aina tasaerin koko sopimuskaudelle.
  • Mitä tapahtuu, jos todelliset eli ajetut kilometrit poikkeavat sopimukseen merkityistä kilometreistä?