Tilaus- ja toimitusehdot

Nämä tilaus- ja toimitusehdot tulevat voimaan 23.5.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Yleistä

Näitä tilaus- ja toimitusehtoja sovelletaan osoitteessa www.autoleasing.fi olevassa verkkokaupassa tehtyihin leasingajoneuvotilauksiin. Tilatessasi palveluita kyseisestä verkkokaupasta sitoudut näihin ehtoihin.

Verkkokaupan tarjoaa NF Fleet Oy (”NF Fleet”, ”me”), jonka yhteystiedot ovat seuraavat:
NF Fleet Oy (Y-tunnus: 2006935-5)
Ohtolankatu 4
01510 Vantaa
Puh. 010 404 505 (mpm/pvm, hinta määräytyy soittajan liittymäsopimuksen perusteella)
Sähköposti: autoleasing@nffleet.com

Tilauksen / huoltoleasingsopimuksen tekeminen

Vain vähintään 21 vuotta täyttäneet ja oikeustoimikelpoiset henkilöt voivat tehdä tilauksia verkkokaupasta ja solmia huoltoleasingsopimuksen. Tilauksen/huoltoleasingsopimuksen tekemisen edellytyksenä on NF Fleetin hyväksymä luottopäätös ja sinulla on oltava voimassa oleva ajokortti. Luottopäätös perustuu Suomen Asiakastieto Oyn tekemään luottoanalyysiin.

Huoltoleasingsopimus astuu voimaan sen allekirjoitushetkellä. Allekirjoitat huoltoleasingsopimuksen sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Allekirjoituksen jälkeen et voi enää muuttaa tekemääsi tilausta verkkokaupassa.

Lähetämme sinulle verkkokaupassa tehdyn huoltoleasingsopimuksen sisältöä koskevan vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun luottotietosi ja muut ilmoittamasi tiedot on asianmukaisin tavoin tarkastettu ja hyväksytty ja verkossa tehty sopimus on allekirjoitettu (sopimuksen sähköinen allekirjoitus tehdään Signom Oyn palvelussa). Vahvistus katsotaan vastaanotetuksi heti vahvistuksen toimittamisesta. Allekirjoitettu huoltoleasingsopimus ja huoltoleasingin vuokrausehdot ovat vahvistuksen liitteenä.

Oikeus evätä tilaus

Mikäli jotakin tilaamaasi tuotetta/palvelua ei ole enää saatavilla, NF Fleet on sinuun yhteydessä. Tarvittaessa NF Fleetillä on oikeus perua kauppa ilman korvausvastuuta.

Hinnoittelu

Kaikki verkkokaupassa ilmoitetut hinnat sisältävät aina voimassa olevan arvonlisäveron ja leasingpalvelun hinnoittelu perustuu kiinteähintaisiin kuukausieriin. Verkkokaupassa voit helposti laskea sinulle sopivan kuukausivuokran valitsemalla elämäntilanteeseesi sopivan sopimusajan ja ajokilometrimäärän. NF Fleetillä on kuitenkin oikeus muuttaa olemassa olevia hintoja ja olla myymättä palvelua ilmoitettuun hintaan, mikäli kyseessä on selkeä hinnoitteluvirhe.

Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa leasingsopimus ilman kustannuksia neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa huoltoleasingsopimuksen allekirjoittamisesta.

Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että ilmoitat NF Fleetille kirjallisesti (postitse tai sähköpostitse) peruuttavasi huoltoleasingsopimuksen ja annat tiedot tilauksesta (tilauspäivä, auton merkki ja malli) sekä nimi- ja osoitetiedot. Voit käyttää tilausvahvistuksen liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoituksen voi lähettää postitse tai sähköpostitse vielä ensimmäisenä arkipäivänä. NF Fleet ilmoittaa sinulle sähköpostitse peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Jos et tee peruuttamisilmoitusta ajoissa, menetät oikeutesi peruuttamiseen ja huoltoleasingsopimus jää voimaan.

Ajoneuvon toimitus ja vaaranvastuu

Ajoneuvojen toimitusaika vaihtelee merkki- ja mallikohtaisesti ja vahvistetaan erikseen. Huomioithan, että tehdastilauksissa toimitusaika voi vaihdella merkittävästi.

Auto luovutetaan sinulle ensirekisteröitynä autoliikkeessä tai vaihtoehtoisesti autoliikkeen edustaja toimittaa sen haluamaasi kotiosoitteeseen taajama-alueilla Suomessa (pois lukien Ahvenanmaa ja saaristoalueet). Kotitoimitusten osalta voi olla automerkkikohtaisia eroja, joista sovitaan kanssasi etukäteen.

Vuokralleottajana ja rekisteriotteeseen merkittävänä ajoneuvon haltijana sinun tulee olla ajoneuvon saapuessa vastaanottamassa, tarkistamassa ja kuittaamassa sen vastaanotetuksi. Autoliikkeen edustaja käy kaikki ajoneuvoon liittyvät seikat ja lisäpalvelut läpi vastaanottajan kanssa, sekä antaa tarvittavan käyttökoulutuksen. Vastuu ajoneuvosta siirtyy sinulle ajoneuvon vastaanoton yhteydessä. Mikäli sinua ei tavoiteta, autoliikkeen edustaja ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa.

On sinun vastuullasi tarkistaa, että ajoneuvo on huoltoleasingsopimuksen mukainen ja vahingoittumaton. ALD ei vastaa ajoneuvon myyjän toimituksesta tai sen muiden velvollisuuksien täyttämisestä kuten mm. ajoneuvon kunnosta, laadusta, suorituskyvystä, soveltumisesta tarkoitettuun käyttöön tai muista ominaisuuksista tai ajoneuvon takuusta. Mikäli ajoneuvossa tai sen toimituksessa ilmenee puutteita, sinun tulee ilmoittaa niistä heti ALD:lle, ja kustannuksellasi ja omissa nimissäsi esittää vaatimuksesi suoraan ajoneuvon myyjälle, maahantuojalle, valmistajalle tai muulle sellaiselle taholle, jonka katsot olevan puutteista vastuussa. ALD ohjeistaa sinua tällaisissa tilanteissa tarvittaessa.
Verkkokaupasta vuokrattavilla ajoneuvoilla on kiinteä toimituskulu, joka on ilmoitettu ajoneuvon hintaerittelyssä ja laskettu mukaan ajoneuvon kokonaishintaan. Kotitoimituksesta peritään lisäksi ostohetken hinnaston mukainen toimituslisä.

Mikäli tilaat ajoneuvon Ahvenanmaalle tai saaristoalueille, tulee sinun ensin olla yhteydessä asiakaspalveluumme, jolloin varmistamme, onko toimitus mahdollinen ja aiheuttaako se lisäkustannuksia.

Takuuehdot uusille autoille

Takuu on valmistajan tai maahantuojan vapaaehtoisesti antama lisäturva. Takuun antaja vastaa tuotteen virheettömyydestä, toiminnasta ja muista sille asetetuista laadullisista kriteereistä. Verkkokaupasta vuokrattavien automerkkien täydelliset takuuehdot ovat nähtävillä ko. merkkien maahantuojien sivustoilla. Sinun tulee noudattaa tarkasti ajoneuvon käyttöohjeita, sillä takuu korvaa vain materiaalivirheet ja ohjeiden mukaisessa käytössä syntyneet viat.

Henkilö- ja luottotiedot, asiakasviestintä

NF Fleetillä on oikeus tarkastaa henkilötietosi sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/2007) tarkoitetulla tavalla. NF Fleetillä on tarvittaessa myös oikeus tunnistaa sinut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (444/2017) ja/tai muun lainsäädännön mukaisesti.

NF Fleet huolehtii asiakastietojen asiamukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Lisää tietoa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovutuksesta saat NF Fleetin tietosuojakäytännöstä, joka ovat nähtävissä www.autoleasing.fi -sivuilla.

NF Fleet voi lähettää asiakkailleen sekä markkinointiviestejä että asiakaspalveluviestejä sähköpostiin ja matkapuhelimeen. Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään kuitenkin vain asiakkaille, jotka ovat sen etukäteen nimenomaisesti hyväksyneet. Voit milloin vain peruuttaa suostumuksesi markkinointiviestien lähettämiseen soittamalla asiakaspalveluun numeroon 010 4042541 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen autoleasing@nffleet.com. Asiakaspalveluviestit liittyvät tilaukseesi, huoltoleasingsopimukseen ja ajoneuvon toimitukseen. Asiakaspalveluun ja tilauksiin liittyviä sähköisiä viestejä lähetetään myös siinä tapauksessa, että et ole erikseen sallinut sähköistä suoramarkkinointia. Hyväksymällä nämä tilaus- ja toimitusehdot ja tilaamalla verkkokaupasta, hyväksyt asiakaspalveluviestien lähettämisen.

Ehtojen muuttaminen

NF Fleet varaa oikeuden muuttaa osoitteessa www.autoleasing.fi olevaa verkkokauppaa, sen käytäntöjä sekä näitä tilaus- ja toimitusehtoja milloin tahansa. Mikäli ehtoja muutetaan, NF Fleet ilmoittaa muutoksesta verkkokaupan etusivulla. Muutetut ehdot koskevat niitä tilauksia, jotka on tehty sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu verkkokaupan etusivulla.

Ylivoimainen este

NF Fleet ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista esteistä, joita se ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.
Näistä ehdoista johtuvat riidat käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa. Sinun NF Fleetiä vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimuksesi voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
Voit myös saattaa asian kuluttaja-riitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi joko suoraan tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta: http://ec.europa.eu/odr. Asian käsittelyssä tarvitset NF Fleetin sähköpostiosoitetta: autoleasing@nffleet.com. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, on suositeltavaa, että olet yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).