NF Fleet tietosuojakäytäntö

NF Fleet Oy
Y-tunnus: 2006935-5
Ohtolankatu 4
01510 Vantaa

Tarkoitus

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämän Tietosuojakäytännön (”Tietosuojakäytäntö”) tarkoituksena on kertoa, miten keräämme, säilytämme, käytämme ja luovutamme henkilötietojasi, kun käytät tuotteitamme, palvelujamme ja verkkosivujamme tai olet yhteydessä Suomessa olevan NF Fleet Oy:n (”NF Fleet”) tai muiden Axus Finland – konserniin kuuluvien yhtiöiden tai ALD SA:n kanssa. Tämän Tietosuojakäytännön tavoitteena on myös esittää ne ehdot, jotka määrittävät sitä, miten käsittelemme ja suojaamme tällaisia tietoja.

Yleiset periaatteet

NF Fleet ymmärtää huolenaiheesi henkilötietojen luottamuksellisuudesta. Kuvaamme alla, miten hankimme ja käytämme näitä tietoja ja millaisia oikeuksia sinulla on. Pyydämme sinua lukemaan tämän huolellisesti, jotta käsittely voi olla mahdollisimman kohtuullista, läpinäkyvää ja turvallista.

Noudatamme seuraavia keskeisiä periaatteita tietojesi käsittelyssä

 • Läpinäkyvyys ja kohtuullisuus: Kun keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, kerromme sinulle kuka kerää ja vastaanottaa näitä tietoja sekä tämän taustalla olevat syyt. Aina, kun laki niin vaatii, pyydämme sinulta suostumuksen etukäteen (esim. ennen arkaluontoisten tietojen keräämistä ja suoramarkkinointimateriaalin lähettämistä). Emme koskaan käytä henkilötietojasi tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopivia tässä asiakirjassa esitettyjen tarkoitusten kanssa.
 • Laillisuus: NF Fleet ei kerää tai käsittele henkilötietoja ilman laillista syytä. Käytämme henkilötietojasi ainoastaan asianmukaisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin (esim. tarjotaksemme palveluja, hallinnoidaksemme asiakassuhteita, hallinnoidaksemme asiakkaiden ajoneuvokalustoa ja laskuttaaksemme täsmällisesti, markkinointitoimia varten, palvellaksemme asiakkaita paremmin profiloinnin avulla, tehdäksemme tyytyväisyystutkimuksia tai laatiaksemme raportteja ja noudattaaksemme lainmukaisia velvoitteitamme).
 • Minimointi: Keräämme ainoastaan käsittelyn kannalta välttämättömiä tietoja, kuten tässä asiakirjassa on esitetty. Keräämme arkaluontoisia tietoja ainoastaan silloin, kun se on tarpeen. Toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme, että tallentamamme henkilötiedot ovat täsmällisiä, täydellisiä ja ajan tasalla.
 • Yksityisyys: Pyrimme takaamaan yksityisyytesi, kun käsittelemme henkilötietoja. Tämän vuoksi teemme myös yksityisyyttä koskevia vaikutustenarviointeja varmistaaksemme, että suojatoimemme ovat asianmukaisia ja että tietosi on suojattu.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan, kuin tarpeellista sopimuksen täytäntöönpanoa varten NF Fleetin kanssa, tai paikallisen lain mukaan sovellettavan ajanjakson ajan viimeisestä yhteydenpidostamme, tai niin kauan, kuin se on tarpeen NF Fleetin laista johtuvien velvoitteiden noudattamiseksi. Saatamme joutua säilyttämään henkilötietojasi oikeudenkäyntejä koskevissa tilanteissa niin kauan, kunnes kyseinen oikeustoimi saadaan päätökseen mahdolliset valitusajat mukaan lukien. Tämän jälkeen joko poistamme tiedot tai arkistoimme ne voimassa olevien lakien mukaisesti. Tietojasi ei kuitenkaan missään tapauksessa tulla säilyttämään tunnistamisesi mahdollistavassa muodossa kauemmin, kuin on välttämätöntä sovellettavien voimassa olevien lakien mukaan tai jotta NF Fleet voi toteuttaa ne tarkoitukset, joiden vuoksi tietoja on kerätty tai käsitelty.

Kuinka varmistamme henkilötietojesi turvallisuuden ja eheyden?

Suojaamme tietosi teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä (mukaan lukien relevantin henkilöstön koulutus ja valmennus) vahingossa tapahtuvaa tai tahallista tuhoamista vastaan sekä vahingossa tapahtuvaa kadottamista tai muuttamista, luvatonta luovuttamista tai pääsyä ja kaikenlaista muuta lainvastaista käsittelyä vastaan. Vain sellaisilla tiimeillä ja työntekijöillä, jotka yrityksessämme tarvitsevat tietojasi, on pääsy kyseisiin tietoihin. Huolehdimme siitä, että yrityksessämme toteutetaan ylläpito- ja muita hallinnollisia oikeuksia ja käytäntöjä, ja teemme kaiken voitavamme varmistaaksemme, että työntekijämme, neuvonantajamme ja palveluntarjoajamme kohtelevat tietojasi luottamuksellisina.

Miten voit kertoa henkilötietojesi käyttöä koskevista mieltymyksistäsi?

Jotta voit käyttää tässä kohdassa esitettyjä oikeuksiasi milloin tahansa, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä NF Fleetin Tietosuojayhteyshenkilöön: fi.dataprotection@nffleet.com, joka käsittelee pyyntösi.

Peruuttaminen. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Pääsy tietoihisi. Voit pyytää pääsyä sinua koskeviin säilyttämiimme henkilötietoihin. Jos teet tällaisen pyynnön, annamme sinulle kaikki tiedot käsittelyn tarkoituksista, käsiteltävistä henkilötietoryhmistä, vastaanottajien ryhmistä, tietojen säilytysajoista, oikeuksistasi oikaista, poistaa tai rajoittaa kyseessä olevia tietoja jne.

Siirrettävyys. Voit myös saada jäljennöksen kaikista säilyttämistämme sinua koskevista henkilötiedoista sellaisessa muodossa ja jäsennellysti siten, että voit käyttää oikeuttasi tietojen siirtoon toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla voi olla oikeus saada henkilötiedot siirrettyä myös suoraan meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Rajoittaminen. Voit pyytää käsittelyn rajoittamista seuraavissa tapauksissa:

 • sen ajaksi, että NF Fleetin on mahdollista varmistaa henkilötietojesi paikkansapitävyys siinä tapauksessa, että olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
 • jos käsittely on lainvastaista ja haluat rajoittaa henkilötietojasi niiden poistamisen sijasta;
 • jos haluat, että NF Fleet säilyttää henkilötietojasi sen vuoksi, että tarvitset niitä puolustautumista varten oikeudellisten vaatimusten yhteydessä;
 • jos olet vastustanut käsittelyä, mutta NF Fleetin on tarkistettava, onko sillä käsittelylle sellainen oikeutettu peruste, joka syrjäyttää oikeutesi.

Oikaisu / Poistaminen. Voit myös pyytää, että oikaisemme, muutamme tai poistamme mitä tahansa tietoja, jotka ovat epätäydellisiä, vanhentuneita tai eivät pidä paikkaansa. Voit pyytää henkilötietojesi poistamista seuraavissa tilanteissa:

 • jos henkilötietosi eivät enää ole tarpeellisia käsittelyn tarkoituksen kannalta;
 • jos olet peruuttanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn, joka perustuu ainoastaan tuolle suostumukselle;
 • jos olet vastustanut tietojen käsittelyä;
 • jos henkilötiedot tulee poistaa lakiin perustuvan ja NF Fleetiä koskevan velvoitteen noudattamiseksi. Suoritamme kohtuulliset toimenpiteet ilmoittaaksemme poistamisesta muille Axus Finland – ja ALD SA -konsernin yhtiöille, jotka saattavat osallistua tietojen käsittelyyn.

Vastustaminen. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin tai profilointiin sinulle kohdennetun mainonnan tarjoamiseksi. Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun etumme perusteella.

Valittaminen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Voit myös antaa ohjeita siitä, miten henkilötietojasi säilytetään, poistetaan tai luovutetaan kuolemasi jälkeen. Tällaiset ohjeet voivat olla yleisluontoisia tai yksityiskohtaisia.

Henkilötietojasi koskevat erityiset ehdot

Mitä toimintoja ja keitä tietojen kerääminen koskee?

Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin tietolähteisiin, joista NF Fleet kerää ja käsittelee tietoja maailmanlaajuisesti konsernin toiminnan yhteydessä, ja joista esimerkkeinä toimivat yritysleasing, yksityisleasing, autoliikkeet, ulkopuoliset lähteet, verkkosivujemme ja mobiilisovellustemme käyttö ja kaikki offline-käsittelytoiminta. Saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi, jos kuulut seuraaviin ryhmiin: leasingautojen kuljettajat, yksityisleasingasiakkaat, autojen ostajat, yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt, kumppanit, jälleenmyyjät, mahdolliset ostajat, osakkeenomistajat, yritysasiakkaiden vastuuhenkilöt ja johtajat jne.

Millä perusteilla käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi kanssasi tai yrityksesi kanssa tekemämme sopimuksen täytäntöönpanoa varten, suostumuksesi tai NF Fleetin oikeutetun edun perusteella. Oikeutetusta edusta perusteena henkilötietojen käsittelylle on kyse esimerkiksi silloin, kun ajoneuvokannan hallinnointipalvelujen mahdollistamiseksi on välttämätöntä viestiä ajoneuvon käyttäjän kanssa tai kun NF Fleetillä on oikeutettu intressi varmistaa ajoneuvon omistukseen liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttyminen. NF Fleetillä voi myös olla oikeudellinen velvoite henkilötietojen käsittelylle esimerkiksi kirjanpito- ja verotuslain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lain vaatimusten noudattamiseksi.

Kuka tietoja hallinnoi?

Suomessa NF Fleet Oy suorittaa yllä kuvattuja käsittelytoimenpiteitä. Tämä kohta koskee henkilötietojesi käsittelyä NF Fleet Oy:n toimesta rekisterinpitäjänä. NF Fleet Oy:ssä henkilötiedoistasi vastaavan Tietosuojayhteyshenkilön tavoitat osoitteesta fi.dataprotection@nffleet.com.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

NF Fleet Oy käyttää henkilötietojasi tarjotakseen sinulle parempia palveluja. Tämän vuoksi NF Fleet Oy voi käyttää henkilötietojasi seuraavissa tapauksissa:

(a) Kun se on tarpeen sopimukseen liittyvissä tarkoituksissa

(i) yleisesti ottaen sinun ja / tai yhtiösi kanssa olevan liikesuhteen hallinnoimiseksi, arviotiedusteluihin vastaamiseksi, asiakastilien avaamiseksi, palvelutilausten ja liitännäistä toimintaa koskevien tilausten täyttämiseksi, tilaisuuksien hallinnoimiseksi, sopimukseesi liittyvien tiedotteiden lähettämiseksi, kyselyihisi ja vahvistuspyyntöihisi vastaamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, asiakastilien hallinnoimiseksi, näihin toimiin osallistuvien työntekijöidemme tukemiseksi ja kouluttamiseksi ja muihin sinun asiakkuuteesi liittyvien palvelujen tarjoamiseksi;

(ii) white-label kumppanit: sellaisia ajoneuvokannan hallinnointipalveluja varten, joihin kuuluu raportointi ja muita lisäpalveluita, avainasiakkaita varten, puhelinpalvelukeskuksia koskevan tuen tarjoamista varten ja kansainvälisten avainasiakkaiden ajoneuvokannan seuraamiseksi;

(iii)  kansainvälisten asiakassuhteiden hallinnointia varten maailmanlaajuisella tasolla, tyytyväisyys- ja laatututkimuksia varten, laatua koskevan informaation yhdistämistä varten maailmanlaajuisen yrityslaadun arvioinnin luomiseksi, johtoa koskevien tyytyväisyystutkimusten tekemiseksi tuotteista, palveluista tai sisällöistä ja asiakassuhdetta koskevien vaatimusten sekä myynninjälkeisten palvelujen seuraamiseksi;

(iv) asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttamiseksi kauppiaille koskien palautuneiden autojen jälleenmyyntiä verkkoalustan kautta ja käytettyjen ja liisauksesta vapautuvien autojen markkinointia varten;

(v) taloudellista raportointia varten (myynti, hankinta, talous & riskienhallinta, hinnoittelu, vakuutus) mukaan lukien laskutuksen konsolidaatio ja tuottavuustavoitteet, konsernin toiminnallinen suorituskyky, hankinnat ja oikeudenkäynnit;

(vi) autojen seurantasovellusten tarjoamiseksi kuljettajille (esim. Nordea Fleet Ajotietopalvelu) tai ajoneuvokannan hallinnointivälineiden tarjoamiseksi johdolle tai autoasioiden hoitajille;

(vii) asiakastyytyväisyyttä koskevien kyselyiden tulosten raportointi asiakkaille.

(bTietoon perustuvalla suostumuksellasi

(i) Markkinointitarkoituksia varten: saatamme käyttää tietojasi ollaksemme sinuun yhteydessä, annettuasi siihen suostumuksesi mikäli suostumusta edellytetään, uusista tarjouksista tai palveluista ja erikoistarjouksista, joiden uskomme olevan sinulle hyödyllisiä, tai lähettääksemme sinulle markkinointiviestejä tai uutiskirjeitä; saatamme analysoida asiakasprofiiliasi ja mieltymyksiäsi ja suorittaa markkinointikampanjoja useissa kanavissa automaattisten välineiden kautta, ottaa sinuun yhteyttä tekstiviestillä tai sähköpostilla tai lähettää sinulle esitteitä;

(ii) Asiakastyytyväisyyttä varten: kohdennettujen markkinointivälineiden ja analyysin perusteella saatamme lähettää sinulle kvalitatiivisia kyselyjä tuotteistamme ja palveluistamme;

(iii) Saatamme myös mobiilisovellustemme ja/tai verkkosivujemme kautta kutsua sinut osallistumaan markkinointitapahtumiin, peleihin tai tietovisoihin;

(iv) Verkkosivuja, evästeitä ja muita seurantatyökaluja & uutiskirjeitä varten: kun vierailet verkkosivullamme tai käytät mobiilisovelluksiamme, saatamme kerätä tietoja evästeiden ja muiden seurantatyökalujen kautta automaattisilla keinoilla tarjotaksemme sinulle paremman kokemuksen ja parantaaksemme huomattavasti selailuasi verkkosivuillamme tallentamalla mieltymyksesi ja valintasi sinun aikasi säästämiseksi (kuten kielivalinnat), sisäänkirjautumisen mahdollistamiseksi, petosten torjumiseksi ja verkkosivujemme sekä palvelujemme suorituskyvyn analysoimiseksi. Käytämme tässä teknologioita kuten evästeitä, pikseli-tageja, selainanalyysin työkaluja, palvelinlokitietoja ja web-majakoita (esim. Google Analytics). Jos käytät verkkosivujamme, saatamme kerätä tietoja käyttämästäsi selaimesta ja selauskäyttäytymisestäsi. Jos käytät mobiilisovellustamme, saatamme katsoa, kuinka usein käytät sovellusta ja mistä latasit sen. Nämä tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivujamme ja sovelluksiamme sekä ymmärtämään sen, mistä tuotteista ja palveluista pidät eniten. Käytämme evästeitä myös verkkoanalytiikkaa varten mitataksemme verkkosivujen aktiivisuutta ja selvittääksemme, missä verkkosivuillamme vieraillaan eniten. Vaikka saatamme asentaa toiminnallisia evästeitä helpottaaksemme vierailuasi verkkosivuillamme tai sovelluksissamme, voit ilmaista mieltymyksesi käyttäytymisen perusteella tehtävää kohdennettua mainontaa varten käytettävistä evästeistä selaimesi yksityisyysasetuksissa, joista pitäisi löytyä toiminto tietojen asentamisen tai jo asennettujen tietojen käsittelyn estämiseksi päätelaitteella, ellet aseta tuota toimintoa sallimaan tällaisen tallentamisen tai käsittelyn.

(v) Profilointia varten parantaaksemme käsitystämme mielenkiinnon kohteistasi: saatamme käyttää henkilötietojasi parantaaksemme verkkosivujamme ja palvelujamme sekä räätälöidäksemme kokemustasi kanssamme ja markkinointitoimenpiteitämme tarpeittesi ja mielenkiinnon kohteittesi mukaiseksi. Uskomme, että on myös meidän etujemme mukaista palvella sinua paremmin ja vastata tarpeisiisi.

(vi)  suorittaaksemme asiakasseulontaa, luottotietojen tarkistuksia ja ”Tunne asiakkaasi”-käsittelyä;

(vii) liiketoiminnan dokumentaation ylläpitoon oikeudellisia, hallinnollisia ja tilintarkastuksen tarkoituksia varten. Käytämme tietoa myös oikeudellisten, vakuutus- ja käsittelyvaatimusten täyttämiseksi.

Minkälaisia henkilötietoja keräämme?

Keräämme seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • Tunnistamis- ja yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimesi, osoitetiedot, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi;
 • Ammatilliset tiedot, kuten ammattinimikkeesi, työpaikkasi osoite, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi;
 • Taloudelliset/luottotiedot, kuten luoton hyväksymispäivä tai sopimustiedot, autoetuarvo;
 • Tarkemmat tiedot itsestäsi: kuten sukupuolesi, syntymäpäiväsi, henkilötunnuksesi, kansallisuutesi, kielesi tai henkilökohtaiset mieltymyksesi (tavat, suosikkiautosi jne.);
 • Kuljettajatiedot, kuten ajokortin numero/jäljennös;
 • GPS-paikkatiedot, kun käytät mobiilisovellustamme tai Nordea Fleet AjotietopalveluammePyydämme tähän suostumuksesi, mikäli niin vaaditaan.

Keräämme henkilötietojasi joko suoraan sinulta (esim. jos luot jollekin verkkosivullemme käyttäjätilin tai teet ostoja tai pyydät tarjousta tai teet sopimuksen NF Fleet Oy:n kanssa) tai passiivisesti (esim. käyttämällä seurantatyökaluja kuten selainevästeitä) tai kolmansilta osapuolilta (sosiaalisen median alustoilta ja liikekumppaneiltamme).

Ajoneuvojen toiminnot

Kun sinä tai yrityksesi käyttää auton leasingpalveluitamme, saatamme kerätä tietoja ajoneuvosta (kuten ajoneuvon rekisterikilpi, VIN (ajoneuvon valmistenumero) tai ajoneuvon viimeisin tarkastus) ja kuljettajan käyttäytymisestä (kuten keskinopeus, kilometrimäärä) tarjotaksemme leasingpalveluja sopimuksen mukaisesti ja laskuttaaksemme sinua tai yritystäsi.

Kenen kanssa jaamme henkilötietojasi?

Ymmärrämme, ettet halua meidän antavan henkilötietojasi suoraan kolmansille osapuolille niiden omia markkinointitarkoituksia varten ilman suostumustasi. Toisinaan joudumme kuitenkin käyttämään kumppaneita tai käsittelijöitä yllä kuvattuja tarkoituksia varten tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi palveluja sekä paremman kokemuksen. Tämän vuoksi rajoitamme tietojesi jakamisen seuraaviin tietoja tarvitseviin tahoihin:

 • sisäiset liiketoiminnan yksiköt kuten myynti, asiakaspalvelu/laatuyksikkö, markkinointi, IT-palvelut, -tuki ja -ylläpito. Saatamme jakaa henkilötietojasi Axus Finland – ja ALD SA –konsernin sisällä muiden konserniin kuuluvien yksiköiden sekä yhtiöiden kanssa, jotka voivat käyttää henkilötietojasi ainoastaan tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti;
 • toimittajien ja kumppaniemme kanssa, kuten esimerkiksi autoliikkeille, korjaamoille, renkaiden toimittajille, polttoaineiden toimittajille, vakuutusyhtiöille jne.
 • palveluntarjoajamme kuten Ranskassa tai Euroopan talousalueella olevat datan palvelinpalvelujen tarjoajat, puhelinpalvelukeskukset ja tietohallinto, joita on ohjeistettu käyttämään henkilötietojasi ainoastaan ohjeidemme mukaisesti;
 • riippumattomat markkinointikumppanit, mutta ainoastaan, jos olet antanut meille suostumuksesi;
 • tarvittaessa liiketoiminnan myymiseksi tai siirtämiseksi, konkurssimenettelyn yhteydessä, oikeuksiemme täytäntöönpanemiseksi, omaisuutemme suojaamiseksi tai muiden oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi tai tarvittavalla tavalla ulkopuolisen tilintarkastuksen, velvoitteiden noudattamisen ja yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän tukemiseksi;
 • lain niin vaatiessa, esimerkiksi vastataksemme haasteeseen mukaan lukien lainvalvontaviranomaisille ja tuomioistuimille maissa, joissa toimimme.

Saatamme myös käyttää ja luovuttaa sellaisia henkilötietojasi, joita ei voida yhdistää sinuun, eli henkilötietoja sellaisessa kootussa muodossa, ettet ole tiedoista enää tunnistettavissa. Miten henkilötietojasi siirretään? Jotkin maat, joissa tietosi vastaanotetaan tai joista on pääsy tietoihisi, eivät välttämättä tarjoa samaa tietosuojan tasoa kuin maa, jossa olet tietosi antanut. Voit saada luettelon näistä maista ottamalla yhteyttä NF Fleetin Tietosuojayhteyshenkilöön fi.dataprotection@nffleet.com. Tietojasi saatetaan siirtää, säilyttää ja käsitellä missä tahansa Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa tai alueella, missä yksi tai useampi konserniyhtiömme sijaitsee (maissa kuten Algeria, Valko-Venäjä, Brasilia, Chile, Kiina, Kolumbia, Intia, Kazakstan, Meksiko, Marokko, Peru, Venäjä, Serbia, Sveitsi, Turkki ja Ukraina) asiakassuhteen hallinnoimiseksi maailmanlaajuisella tasolla ja yhtenäisten auton leasingpalvelujen tarjoamiseksi maailmanlaajuisella ajoneuvokannalla. Voimme myös siirtää henkilötietojasi palveluntarjoajille, datan palvelinpalvelujen, ylläpidon ja tuen tarjoamiseen (maissa kuten Intia) tai minkä tahansa muun sellaisen työkalun tarjoamiseen, jota käytetään asiakkaidemme tai prospektien henkilötietojen käsittelyyn. Tietojasi saatetaan siirtää maantieteellisille kumppaneillemme Argentiinaan, Australiaan, El Salvadoriin, Hondurasiin, Guatemalaan, Uuteen-Seelantiin, Nicaraguaan, Etelä-Afrikkaan ja Yhdysvaltoihin tarjotaksemme sinulle maailmanlaajuisesti kattavan palvelun. Kun siirrämme tietojasi, suojaamme ja tarjoamme riittävän suojan henkilötietojesi siirrolle näissä maissa oleville vastaanottajille siten, että solmimme Euroopan komission mallisopimuslausekkeisiin perustuvia tietojen siirtoa koskevia sopimuksia näiden vastaanottajien kanssa. Voit pyytää näistä suojatoimistamme jäljennöksen lähettämällä sähköpostia NF Fleetin Tietosuojayhteyshenkilölle: fi.dataprotection@nffleet.com.

Kuinka voit tehdä valituksen meille tai valvontaviranomaiselle?

Jos sinulla on kysymyksiä, valituksia tai kommentteja tästä Tietosuojakäytännöstä tai tietojen keräämistä koskevista käytännöistämme, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti tai lähettämällä sähköpostia NF Fleetin Tietosuojayhteyshenkilölle: fi.dataprotection@nffleet.com. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos olet huolissasi siitä, miten NF Fleet käsittelee henkilötietojasi.

Mitä tapahtuu, kun muutamme tätä Tietosuojakäytäntöä?

Tietosuojakäytäntömme voi muuttua aika ajoin sen mukaan, miten muutamme henkilötietojesi käsittelyä. Nämä muutokset ovat kuitenkin aina täysin lainmukaisia. Suosittelemme sinua tarkastamaan tämän sivun säännöllisin väliajoin, jotta saat viimeisimmän tiedon tietosuojakäytännöistämme. Ilmoitamme sinulle olennaisista muutoksista lain vaatimusten mukaisesti.