Varo halvimman kuukausimaksun harhaa

Auton osamaksussa piilee riskejä, jotka jäävät helposti korkotarjousten peittoon. Tutustu näihin näkökulmiin ja löydä itsellesi paras vaihtoehto.

 

Useimmilla autoalan toimijoilla kehityshankkeiden kärkipäästä löytyvät nyt erityisesti asiakaspalvelua ja kaupankäyntiä tukevat, uudet digitaaliset myyntitavat, kuten verkkoasiointi, chat-palvelu ja autojen etämyynti. Myös eri rahoitusmuodoista käydään vilkasta keskustelua. Moni pohtii kannattaako autoa ylipäätään omistaa vai olisiko järkevämpää hankkia uusi auto yksityisleasingillä ilman omistamisen riskejä? Tai onko yksityisleasing kallista, millaisia riskejä auton omistamiseen liittyy ja kuinka autoilun kustannuksia voisi parhaiten ennakoida?

Tästä keskustelusta nousee esille muutamia mielenkiintoisia näkökulmia. Omistamisen kulttuuri on Suomessa syvällä ja omaan autoon liittyy vahvoja tunteita. Omistusauto on edelleen selvästi halutuin liikkumismuoto, mutta yksityisleasingin houkuttelevuus on kasvanut merkittävästi. Jo 48 % suomalaisista kuluttajista on kiinnostunut yksityisleasingistä ja lapsiperheistä peräti 64 % 1. Tuloksista näkee, että omistamisen kulttuuri on nyt murroksessa myös Suomessa. Autoilun ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa perinteisten rahoitusmuotojen rinnalle tarvitaan tuoreita vaihtoehtoja.

 

Monet eivät hahmota autoilun kustannuksia

Kävin hiljattain kiinnostavan keskustelun sosiaalisessa mediassa. Muuan kustannustietoinen oli laskenut eurolleen kaikki oman autoilunsa kulut vuodesta 2005 saakka: polttoaineet, huollot, korjaukset, katsastukset, verot, vakuutukset, renkaat, muut tarvikkeet, auton arvon alenemisen sekä yhteenvetona kuukausikohtaiset ja kilometrikohtaiset kulut koko 15 vuoden ajanjaksolta. Mahtava esimerkki autoilun kustannusseurannasta! Mutta moniko meistä jaksaisi nähdä moista vaivaa? Useimmat meistä ynnäävät kyllä autoilunsa käyttökustannuksiin polttoaineet ja verot, mutta vaikkapa huolto- ja korjauskulut sekä arvonalenema tai auton hankintakulut ovat mukana vain alle 20 prosentilla autoilijoista.2

 

Suomalaiset vaihtavat autoa neljän vuoden välein

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan autot vaihtavat Suomessa omistajaa keskimäärin 4,1 vuoden välein. Autojen osamaksusopimukset puolestaan tehdään pääsääntöisesti viideksi tai kuudeksi vuodeksi, mutta rahoitus päättyy yleensä kolmen vuoden kohdalla, autonvaihdon tullessa taas ajankohtaiseksi. Mitä kolmen vuoden vaihtoväli sitten tarkoittaa auton omistamisen kannalta, ja mitä osamaksusopimusta tehdessä pitäisi ottaa huomioon?

Nykyisessä taloustilanteessa autokauppaa vauhditetaan 0 %:n korkotarjouksilla, pienillä kuukausierillä ja jopa käsirahan puuttumisella. Pienen kuukausierän mahdollistaa pitkä maksuaika, vaikkapa kuusi vuotta. Lisäksi kuukausierää saadaan laskettua lompakolle sopivaksi lisäämällä sopimuksen loppuun suurempi viimeinen erä. Tällöin osamaksusopimuksen viimeisen eräpäivän koittaessa normaalin kuukausierän sijasta kuukausimaksu onkin esimerkiksi kymmenen prosenttia auton arvosta. Koska autoa vaihdetaan usein ennen osamaksusopimuksen päättymistä, viimeinen erä erääntyy harvemmin oikeasti maksettavaksi.

Pieni kuukausierä, pitkä maksuaika ja suurempi viimeinen erä tarkoittavat käytännössä sitä, että osamaksuvelka lyhenee hitaammin. Kannattaakin pohtia, mitä riskejä pieneen kuukausierään liittyy vaikkapa kolmen vuoden kuluttua, jos autokauppa on tehty ilman käsirahaa pitkällä maksuajalla?

 

Mitä jos auton arvo pienentyy nopeammin kuin velka?

Oheisessa esimerkissä hankitaan suomalaisten suosima perheauto, jonka hinta on noin 30 000 euroa. Auto hankitaan ilman käsirahaa kuuden vuoden rahoituksella ja 6 000 euron suuruisella viimeisellä erällä. Kun velan määrän kehitystä verrataan auton oletettuun myyntihintaan autoliikkeelle myytäessä3 nähdään, että kolmen vuoden kuluttua luottoa on jäljellä reilut 18 000 euroa ja auton oletettu hyvityshinta on noin 16 000 euroa. Velkaa on siis autoa vaihdettaessa pari tuhatta euroa auton arvoa enemmän. Vaihtotilanteessa pitäisi sopimuksen päättämiseksi maksaa vaihtohyvityksen lisäksi vielä 2 000 euroa ylimääräistä.

Neljännen vuoden kohdalla auton arvo ja velan määrä ovat jo lähempänä toisiaan. Ja viidennen vuoden jälkeen voi kasassa olla käsirahaa seuraavaan autoon, mikäli auton kunto ja jälleenmyyntiarvo eivät laske tavallista enemmän. Autoa hankkiessa kannattaa siis harkita huolella tuleva vaihtoväli ja valita soveltuvat rahoitusvaihtoehdot sen mukaan esimerkiksi yhdessä automyyjän kanssa.

 

Varaudu myös yllätyksiin ja seuraavaan autonvaihtoon

Parhaimmillaan osamaksusopimuksessa on jo mukana käsirahaa esimerkiksi vaihtoauton muodossa. Näin sopimuskaudelle saadaan enemmän joustovaraa esimerkiksi yllättäviä elämänmuutoksia tai auton arvonlaskua ajatellen – tai vaikka seuraavan autonvaihdon helpottamiseksi. Osamaksusopimuksiin suositellaan käsirahaksi vähintään kymmentä prosenttia auton hankintahinnasta tasaamaan ensimmäisen vuoden arvonalenemaa. Uuden auton hinnastahan voi ensimmäisen vuoden aikana haihtua jopa 20–30 prosenttia3.

Niina Matikainen on tutkinut4, miten auton arvo laskee sen ikääntyessä ja kilometrimäärän kasvaessa Autotalli.com -sivuston pyyntihintojen perusteella. Auton ensimmäiset kilometrit ovat autoilun kustannuksia laskettaessa kalleimpia, jos kilometrin hintaa mitataan auton arvon aleneman mukaan. Ensimmäisen vuoden jälkeen arvonlasku loivenee, riippuen auton merkistä, mallista ja ajomäärästä. Onkin hyvä muistaa, että tietyt automerkit säilyttävät arvonsa paremmin kuin toiset.

 

 

Uudet rahoitusvaihtoehdot vähentävät omistamisen riskejä

Autoalan tiukassa kilpailutilanteessa korostuvat rahoitusyhtiön vastuullisuus ja kyky arvioida asiakkaansa maksukykyä suhteessa sekä velkamäärän että auton oletetun arvon kehitykseen sopimusajan kestäessä. Osamaksu on hyvä ratkaisu auton rahoituksessa, mutta sopimuksessa on oltava järkevät ehdot. Silloin ostaja ei joudu ojasta allikkoon halutessaan luopua autosta tai vaihtaa sen.

Uusien rahoitusvaihtoehtojen, kuten yksityisleasingin, avulla autoilija voi vaihtaa autonsa uuteen säännöllisesti, ilman murheita jälleenmyyntiarvosta tai vaihtoauton hyvityshinnan tinkimisestä. Yksityisleasingin etuina ovat myös uuden sopimuksen käsirahattomuus sekä autoilun kustannusten ennakoitavuus. Suomeksi sanottuna, yksityisleasing tarkoittaa autoilua ja liikkumista ilman omistamisen murheita.

On hyvä, että liikkumisesta, autoilun kustannuksista ja eri rahoitusratkaisuista keskustellaan avoimesti ja ymmärrettävästi. Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden monipuolistuessa, runsas valikoima erilaisia rahoitusvaihtoehtoja auttaa ihmisiä parantamaan sekä autoilun taloudellista turvallisuutta että oman taloutensa hallintaa.

Auton omistamisella ja osamaksulla on vankka suosio ja pitkät perinteet Suomessa, mutta omistamiseen liittyy aina myös riskejä. Siksi on tärkeää tunnistaa taloudellisten mahdollisuuksiensa rajat ja mitoittaa kuukausimaksu sekä muut kaupan ehdot niin, että oma maksukyky kestää myös mahdolliset yllätykset eri elämäntilanteissa, auton arvossa tai korjauskuluissa.

 

Kristian Ajanto
Nordea Autorahoitus

 

Käytetyt lähteet: 

  1. ValueClinic: Yksityisleasingtutkimus 02 / 2020, kyselyyn vastasi 1018 henkilöä
  2. LähiTapiola: Näin suomalaiset arvioivat autoilun käyttökustannuksiaan – paljonko autoilu maksaa kuukaudessa?: https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/uutinen/1509562605814
  3. Autovista: merkki- ja mallikohtaiset jäännösarvoennusteet maaliskuu 2020
  4. Niina Matikainen: ”Auton arvon aleneminen iän ja käytön myötä”, Tampereen Yliopisto 2017 https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/101700/GRADU-1498725818.pdf?sequence=1